Woonzorgcentrum Vacatures
>> Home >> Historiek

Historiek

Door een samenwerkingsakkoord tussen CM Brugge en de vzw Sociaal en cultureel dienstbetoon Sint-Dominicus Zusters Dominicanessen Brugge werd de vzw Engelendale boven de doopvont gehouden op 12 december 2010.

Onze geschiedenis is dus ontegensprekelijk verbonden met de congregatie van Zusters Dominicanessen uit Brugge, die in 1284 het klooster ‘Engelendale’ in Assebroek opgericht heeft. Op de huidige locatie van ons woonzorgcentrum hebben de zusters sinds 1865 hun klooster.

Het bestuur, de directie en het personeel van wzc Engelendale zijn dan ook de zusters dankbaar voor hun engagement ten voordele van de ouderenzorg. Onze dankbaarheid betuigen we door in de werking van het woonzorgcentrum respect in te bouwen voor de geloofsbeleving van de zusters bewoners.

Op 1 juni 2011 kon Engelendale van start gaan als woonzorgcentrum voor een capaciteit van 40 bewoners. Na de realisatie van de uitbreidingsnieuwbouw kunnen in Engelendale, sinds 1 september 2014, 96 bewoners worden opgenomen

Historiek